logo-blauwDag van de Stilte

laatste zondag in oktober

We enthousiasmeren en faciliteren het organiseren van en deelnemen aan stilte-activiteiten.

Doel:

Het doel van de Dag van de Stilte is om de vele facetten van stilte - de beleving, werking en waarde -onder de aandacht te brengen bij een zo breed mogelijk publiek.

Door wie:

Door mensen die werkzaam zijn op heel verschillende gebieden, zoals opvoeding en onderwijs, natuur en milieu, gezondheid en welzijn, religie en spiritualiteit, sport en recreatie, kunst en cultuur, bedrijfsleven, overheid of andere mensen die het fijn vinden om een stilteactiviteit te organiseren. Iedereen is welkom.

Voor wie:

Voor iedereen die stilte wil ervaren: jong en oud, volwassene of kind, man of vrouw, gelovig of niet gelovig, spiritueel of niet spiritueel, wel of niet houdend van natuur, kunst, literatuur, sport...
Iedereen kan kiezen voor een activiteit die bij hem/haar past. 

Soorten stilteactiviteiten:

Er zijn vele soorten stilteactiviteiten mogelijk. Je kunt hierbij denken aan: een stiltemeditatie, een stiltewandeling, een schilder- of fotoworkshop rond het thema stilte, een stilteviering, stiltegedichten lezen of schrijven, een stilteconcert, een lezing over de gezondheidseffecten van geluid en stilte, een stilteproeverij, kanoën in een stiltegebied, tuinieren.

Waar:

De activiteiten vinden plaats verspreid over heel Nederland buiten en binnen. Bijvoorbeeld: in een stiltegebied, in een kerk, moskee of ander spiritueel centrum, op een plein midden in een drukke stad, in een museum, in een bibliotheek, in een concertzaal, op het water, onder een boom of bij iemand thuis.

Hoelang duurt een activiteit:

De duur van een activiteit verschilt, van 1 minuut tot een hele dag.

Informatie over de (kleine) vrijwillige donatie voor de organisatie van de Dag van de Stilte lees je onder de bovenste balk TAB: 'Sponsoring'.

 

stiltegebieden250pStiltegebiedencampagne

Oog, oor en hart voor stilte(gebieden)

De Dag van de Stilte en Stichting Stilte Ned.werk werken dit jaar samen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder en Stichting het Groene Hart, in/aan het Stiltegebiedenproject Oog oor en hart voor stilte en stiltegebieden.

In deze campagne vragen we aandacht voor:

  • Het belang van stiltebeleving. Hoe en waar kunnen we stilte ervaren? Wat zijn de positieve effecten van stiltebeleving? Voor individuele mensen, voor gezinnen, werksituaties, de samenleving, voor de natuur….
  • Het bestaan en belang van stiltegebieden. Wat zijn stiltegebieden? Waar liggen ze? Hoe kun je ze herkennen? Wat kan en mag er niet? Waarom zijn ze belangrijk? Hoe kunnen we ze behouden?

Een reizende stiltegebiedententoonstelling van Stichting het Groene Hart

Een informatieve tentoonstelling over stilte en stiltegebieden in een gemeentehuizen en bibliotheken in het Groene Hart, het groene gebied tussen de grote steden Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Ook bij het stiltefeest en het symposium.  

Een stiltegebiedenwebsite:  Een website waar informatie over stiltegebieden en de stiltegebiedencampagne te vinden is. www.stiltegebieden.eu Er wordt nog een uitgebreidere invulling gewerkt.

 

Twitter