logo-blauwDag van de Stilte

laatste zondag in oktober

We enthousiasmeren en faciliteren het organiseren van en deelnemen aan stilte-activiteiten.

Doel:

Het doel van de Dag van de Stilte is om de vele facetten van stilte - de beleving, werking en waarde -onder de aandacht te brengen bij een zo breed mogelijk publiek.

Door wie:

Door mensen die werkzaam zijn op heel verschillende gebieden, zoals opvoeding en onderwijs, natuur en milieu, gezondheid en welzijn, religie en spiritualiteit, sport en recreatie, kunst en cultuur, bedrijfsleven, overheid of andere mensen die het fijn vinden om een stilteactiviteit te organiseren. Iedereen is welkom.

Voor wie:

Voor iedereen die stilte wil ervaren: jong en oud, volwassene of kind, man of vrouw, gelovig of niet gelovig, spiritueel of niet spiritueel, wel of niet houdend van natuur, kunst, literatuur, sport...
Iedereen kan kiezen voor een activiteit die bij hem/haar past. 

Soorten stilteactiviteiten:

Er zijn vele soorten stilteactiviteiten mogelijk. Je kunt hierbij denken aan: een stiltemeditatie, een stiltewandeling, een schilder- of fotoworkshop rond het thema stilte, een stilteviering, stiltegedichten lezen of schrijven, een stilteconcert, een lezing over de gezondheidseffecten van geluid en stilte, een stilteproeverij, kanoën in een stiltegebied, tuinieren.

Waar:

De activiteiten vinden plaats verspreid over heel Nederland buiten en binnen. Bijvoorbeeld: in een stiltegebied, in een kerk, moskee of ander spiritueel centrum, op een plein midden in een drukke stad, in een museum, in een bibliotheek, in een concertzaal, op het water, onder een boom of bij iemand thuis.

Hoelang duurt een activiteit:

De duur van een activiteit verschilt, van 1 minuut tot een hele dag.

Informatie over de (kleine) vrijwillige donatie voor de organisatie van de Dag van de Stilte lees je onder de bovenste balk TAB: 'Sponsoring'.

 

stiltegebieden250pStiltegebiedencampagne

Oog, oor en hart voor stilte(gebieden)

De Dag van de Stilte en Stichting Stilte Ned.werk werken dit jaar samen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder en Stichting het Groene Hart, in/aan het Stiltegebiedenproject Oog oor en hart voor stilte en stiltegebieden.

In deze campagne vragen we aandacht voor:

  • Het belang van stiltebeleving. Hoe en waar kunnen we stilte ervaren? Wat zijn de positieve effecten van stiltebeleving? Voor individuele mensen, voor gezinnen, werksituaties, de samenleving, voor de natuur….
  • Het bestaan en belang van stiltegebieden. Wat zijn stiltegebieden? Waar liggen ze? Hoe kun je ze herkennen? Wat kan en mag er niet? Waarom zijn ze belangrijk? Hoe kunnen we ze behouden?

Hoe en wanneer vragen we daar aandacht voor?

 Op 29 oktober op de Dag van de Stilte, de dag waarop door het hele land vele soorten stilteactiviteiten worden georganiseerd. Dit jaar is er extra aandacht voor stiltegebieden en wordt iedereen uitgenodigd een stiltegebied te gaan bezoeken. Op deze website staat bij elke provincie een uitnodiging daarvoor.

Op 29 oktober op de Dag van de Stilte is er een stiltefeest.  Van 10 uur in de ochtend tot 17.00 uur in de middag een rijk boeket aan stilteactiviteiten. Op de een centrale plek in Nederland, in het VlinderHuys te Amersfoort. Kijk voor het programma bij de provincie Utrecht.

Een reizende stiltegebiedententoonstelling van Stichting het Groene Hart

Een informatieve tentoonstelling over stilte en stiltegebieden in een gemeentehuizen en bibliotheken in het Groene Hart, het groene gebied tussen de grote steden Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Ook bij het stiltefeest en het symposium.  

Een stiltegebiedenwebsite:  Een website waar informatie over stiltegebieden en de stiltegebiedencampagne te vinden is. www.stiltegebieden.eu Er wordt nog een uitgebreidere invulling gewerkt.

De MoSART-app, een stilte-ervaringsapp die gratis te downloaden is. Geef aan waar je bent en wat je ervaringen zijn op de stilte plek die je in het weekend van de Dag van de Stilte en de Nacht van de Nacht bezoekt. De door de app geregistreerde gegevens worden in kaart gebracht en als onderzoeksresultaat op het Stiltegebiedensymposium gepresenteerd.

Symposium Oog, oor en hart voor stilte(gebieden)op 29 november in het provinciehuis van Noord Holland in Haarlem.

symposiumlogos250pxSymposium

Oog, oor en hart voor stilte(gebieden)

Wanneer: 29 november 2017 van 10 uur tot 17.00 uur

Waar: Provinciehuis Noord Holland, De Dreef 3 te Haarlem

Voor wie: Voor mensen die op de één of andere manier bij stiltegebiedenbeleid betrokken zijn

Organisatoren: Nederlandse Stichting Geluidshinder, Stichting het Groene Hart, Stichting Stilte Ned.werk in samenwerking met de provincie Noord Holland

Doel van de organisatoren: Een informatieve en inspirerende dag organiseren over het belang van stilte en stiltegebieden. Een dag waarop de deelnemers kennis en informatie krijgen over stilte en stiltegebiedenbeleid van de gastsprekers én van elkaar. Ook zullen de deelnemers gedurende de dag op verschillende manieren stilte ervaren.  

Sprekers: De sprekers op deze dag houden zich al vele jaren bezig met het belang van stilte, met het thema geluid en de gezondheidseffecten daarvan en met stiltegebiedenbeleid. Op deze dag zullen onder ander de volgende vragen aan de orde komen: Is stilte belangrijk voor mens en dier? Wat zijn effecten op gezondheid? Welk onderzoek toont dat aan? Waarom zijn stiltegebieden belangrijk? Wat mag er wel en niet in stiltegebieden? Wat zijn de regels en hoe kunnen de beheerders en de provincie de regels handhaven?  Zijn burgers op de hoogte van het bestaan van stiltegebieden en van wat er wel en niet mag? Hoe kunnen we burgers meer bij stiltegebieden betrekken? Hoe ga je als provincie om met stiltegebieden die niet stil zijn? 

Kosten: Geen

MoSARTapp250pxMoSART-app

Luister naar je soundscape met de MoSART-app!

Tijdens de Nacht van de Nacht en de Dag van de Stilte kan je meedoen aan een leuk onderzoek naar hoe jij de geluiden om je heen beleeft.

Dat doe je met de MoSART smartphone-app. Daarmee maak je een opname van 30 seconden en beantwoordt wat vragen, zoals 'Wat voor geluiden hoor je?' en 'Wat vind je van het geluid?'.

Op die manier wordt jouw subjectieve, persoonlijke beleving van het omgevingsgeluid geregistreerd.

De onderzoeksgegevens worden in kaart gebracht en gepresenteerd op het symposium Oog, oor en hart voor stilte(gebieden) op 29 november in het provinciehuis van Noord Holland in Haarlem.

Natuur, dier en mens

Juist tijdens de Nacht van de Nacht en de Dag van de Stilte is het extra interessant om eens goed te luisteren wat je eigenlijk allemaal hoort. Geluiden in jouw omgeving van natuurkrachten, dieren en van de mens én ook van zijn elektronische apparaten…. Lever jij ook een bijdrage aan het onderzoek?

Tip: Download je de app voordat je op pad gaat. 

MoSART-app voor iOS en Android.

 

Twitter